ESG เทรนด์แนวคิดใหม่ที่กำลังมาแรงในการดำเนินธุรกิจและการลงทุน

โลกยุคใหม่ทำให้เกิดการลงทุนในรูปแบบที่แปลกใหม่มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับไอทีและอุตสาหกรรมดิจิทัล จะเห็นได้ชัดเจนในช่วง 2 – 3 ปี มานี้ โดยที่นักลงทุนบางกลุ่มเริ่มคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรือความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากขึ้น(กระแสก็มาจากช่วงสถานะการณ์ โควิ-19 ด้วย) จึงเกิดสิ่งที่นักลงทุนจากทั่วโลกให้ความสนใจมากขึ้นในปีที่ผ่านมาคือ การลงทุนที่ให้ความความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือที่หลายคนเริ่มได้ยินนั้นก็คือ ESG (Environment, Social, Governance)

ESG คือแนวคิดอะไรกันแน่?

ESG เป็นแนวทางในการทำธุรกิจที่ยั่งยืนที่บริษัทต่าง ๆ ใช้ปฏิบัติโดยยึดหลักการนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลหรือธรรมาภิบาลมาพิจารณาในการวิเคราะห์ คัดเลือก และบริหารการลงทุน เพื่อสร้างโอกาสให้กับธุรกิจและดึงดูดนักลงทุนนั่นเอง 

โดยหลักของการ ESG CFA Guidance and Case studies for ESG Integration (2018) ได้ยกตัวอย่างประเด็นด้าน ESG สำหรับนักลงทุนได้ใช้ในการวิเคราะห์ไว้ดังนี้

ยกตัวอย่างเช่น

  • ด้านสิ่งแวดล้อม ชี้วัดความรับผิดชอบของบริษัทที่มีต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas), การสร้างของเสีย, การปล่อยมลพิษ
  • ด้านสังคม ความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงาน, ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
  • ด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส  ตรวจสอบได้

ESG เทรนด์การลงทุนที่มาแรงในขณะนี้

ปัจจุบันอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนักลงทุนทั้ง นักลงทุนบุคคล (Individual Investor) และนักลงทุนสถาบัน (Institutional Investors) ต่างให้ความสำคัญมากขึ้นในการลงทุนแบบยั่งยืน หรือการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานตามกรอบแนวคิดความ ESG เพิ่มมากขึ้น และกว่าร้อยละ 80 มีการจัดสรรเงินลงทุนไปกับองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG อีกด้วย ถือว่าเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้

และจากผลการสำรวจในหลายๆ ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย จะเห็นได้ชัดเจนว่าปัจจุบันแนวคิดการลงทุนแบบยั่งยืนกำลังมีอิทธิพลอย่างมากในตลาดการลงทุน และยังคงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยในปัจจุบันมีองค์กรต่างๆ ในการจัดตั้งดัชนีความยั่งยืน (Sustainability Index) เพื่อเป็นดัชนีชี้วัดว่าบริษัทต่าง ๆ มีการดำเนินการธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวคิด ESG หรือไม่ และนี่คือเห็นผลว่าทำไมเทรนด์ของแนวคิดนี้จึงกำลังมาแรงแบบสุดๆ

ทำไมเจ้าของธุรกิจจึงควรหันมาสนใจแนวคิดแบบ ESG

แน่นอนถ้ากล่าวมาข้างต้นจะทำให้เรามองเห็นถึงความต้องการของนักลงทุนที่มีแนวคิดที่เปลี่ยนไป ต้องการความมั่นคงมากขึ้น และยังช่วยเหลือ รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมในภาพรวมได้อีกด้วย นี่จึงเป็นโอกาสที่ดีที่เจ้าของธุรกิจจะสามารถไหลไปตามเทรนด์นี้ได้่ และทำให้เกิดความสนใจจากนักลงทุน จึงต้องเริ่มคำนึงถึงแนวคิด ESG และผนวกเข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจและผลักดันให้เป็นวัฒนธรรมหรือค่านิยมขององค์กรที่ดีแบบยั่งยืน

บทความใกล้เคียง

ประชาสัมพันธ์

บริษัท แน็พ ไบโอเทค จำกัดร่วมกับ บริษัท เนเจอร์ อโกร โปรดักซ์ จำกัด ออกงานแสดงสินค้าในงานจีน-อาเซียน

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 กันยายน 2566 บริษัท แน็พ ไบโอเทค จำกัด ร่วมกับ บริษัท

ผู้ผลิตคลอโรฟิลล์จากอัลฟัลฟ่าภายใต้ลิขสิทธิ์ของ DeSouza's
ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 บริษัท แน็พ ไบโอเทค จำกัด ร่วมเปิดตัวพันธมิตรและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามกรีนเลเจ้นด์