บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่นและคณะ (ศสช.) เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

คณะทำงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา และคณะทำงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ศสช.) โดยกองบัญชีประชาชาติ เข้าเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัท แน็พ ไบโอเทค จำกัด เพื่อศึกษาข้อมูลสถานการณ์และโครงสร้างบริการทางการแพทย์และสุขภาพ

รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับบริการทางการแพทย์และสุขภาพ ใน “โครงการศึกษาโครงสร้างการผลิตภาคบริการหลังวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

โดยคุณธเนศน์ มนต์สา ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ให้การต้อนรับและพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆในฐานะผู้ผลิตสารสกัดสมุนไพรไทย 🌿🇹🇭

#แน็พไบโอเทค#NAPBIOTEC

#สารสกัดสมุนไพร#นาโนเทคโนโลยี

บทความใกล้เคียง

ประชาสัมพันธ์

บริษัท แน็พ ไบโอเทค จำกัดร่วมกับ บริษัท เนเจอร์ อโกร โปรดักซ์ จำกัด ออกงานแสดงสินค้าในงานจีน-อาเซียน

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 กันยายน 2566 บริษัท แน็พ ไบโอเทค จำกัด ร่วมกับ บริษัท

ผู้ผลิตคลอโรฟิลล์จากอัลฟัลฟ่าภายใต้ลิขสิทธิ์ของ DeSouza's
ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 บริษัท แน็พ ไบโอเทค จำกัด ร่วมเปิดตัวพันธมิตรและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามกรีนเลเจ้นด์