บริษัท แน็พ ไบโอเทค จำกัด เข้าร่วมการออกบูธ ในการประชุมวิชาการพืช กัญชา กัญชง และ กระท่อม ระดับชาติ

งานการประชุมวิชาการพืช-กัญชา-กัญชง-และ-กระท่อม-ระดับชาติ

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 บริษัท แน็พ ไบโอเทค จำกัด (NAP BIOTEC) ร่วมกับ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ( HEMP) เข้าร่วมการออกบูธ ในการประชุมวิชาการพืช กัญชา กัญชง และ กระท่อม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับ นโยบายด้านการวิจัยและนวัตกรรมและการนำไปใช้ประโชยน์ของพืชกัญชา กัญชง และ กระท่อม โดยภายในงาน ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจผลงานสารสกัดจากกระท่อมเป็นจำนวนมาก ทั้ง อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา นักธุรกิจ ภาครัฐและเอกชน รวมถึง สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ให้ความสนใจ และ เชิญให้ NAP BIOTEC เข้าร่วมการประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ที่ทาง ปปส. จะจัดขึ้นในอนาคต […]