“โรคอ้วน” ภัยร้ายที่คาดไม่ถึง

โรคอ้วน เกิดขึ้นเมื่อมีปริมาณไขมันในร่างกายที่มากเกินไป

โรคอ้วน เกิดขึ้นเมื่อมีปริมาณไขมันในร่างกายที่มากเกินไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคและปัญหาสุขภาพอื่น ๆเช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และมะเร็ง โดยทั่วไปคนไข้จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคอ้วนหากดัชนีมวลกายหรือ BMI สูงถึง 30 หรือมากกว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอ้วนมีหลายประการได้แก่ ปัจจัยทาง พันธุกรรม พฤติกรรมและฮอร์โมนหรือแม้กระทั่งการรับ แคลอรี่มากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ ผู้ที่เป็นโรคอ้วนอาจมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมา เช่น– โรคหัวใจ– โรคหลอดเลือดสมอง– โรคเบาหวาน– อาการหยุดหายใจขณะหลับเมื่อรู้แล้วว่าโรคอ้วนเป็นภัยอันตรายอย่างมากในชีวิตเราจึงต้องเริ่มดูแลอาหารการกิน และออกกำลังกายเป็นประจำ ตั้งแต่วันนี้ #แน็พไบโอเทค#NAPBIOTEC#สารสกัดสมุนไพร#นาโนเทคโนโลยี#OEM#ลดน้ำหนัก#โรคอ้วน