Slide

Knowledge

ไม่กินผักอันตรายกว่าที่คิด

การไม่รับประทานผัก “อันตราย” กว่าที่คิด

คนที่เกลียดการทานผักมีอยู่จริง ซึ่งอาการนี้อาจจะมีทั้งประเภทคนที่ทานผักแล้วแต่รู้สึกไม่ชอบรสชาติเลยไม่อยากทาน หรือในอีกกรณีหนึ่งคือ คนที่ไม่เคยทานผักแต่คิดว่ามันต้องขม ไม่อร่อย

วิดีโอ

ขั้นตอนการสกัดใบกระท่อม